BLOG O
AUTIZME

Predmetom našich článkov sú zaujímavé informácie zo sveta autizmu no taktiež rozhovory s ľuďmi, ktorí rozhodne majú čo o tomto svete povedať.

Rozhovor so študentkou logopédie Katarínou Šálkovou

Každý sme iný, a takisto aj každé dieťa s pervazívnou poruchou je iné. Určite sa teda líši aj obtiažnosť komunikácie. Sami možno uvážite, že niekedy človek nemusí mať autizmus, aby sme museli spôsob, akým sa s ním rozprávame, trochu pozmeniť, zapojiť empatiu a pokúsiť sa vstúpiť do jeho reality.

Vytvorme spolu

Autizmus je prirodzený” je heslo celého projektu.  Buďme tiež prirodzení. Tak, ako sa správajú autisti, ktorí sa neriadia konvenciami ale svojou podstatou. Tak čo… vystúpime z davu?

O FILME
2020 www.jurko.sk