MÁME
VÍZIU !

Autizmus je súčasťou našej ‘dokonalej’ spoločnosti. Zaslúži si byť bližšie než na neviditeľnom okraji. Buďme tiež prirodzení. Tak, ako sa správajú autisti, ktorí sa neriadia konvenciami ale svojou podstatou. Tak čo… vystúpime z davu?

Prečo to robíme

Dodnes nie je presne objasnené ako a prečo vzniká autizmus

Kedysi malo autizmus 1 dieťa z 10 000 a dnes je to 1 dieťa zo 60

Štát poskytuje minimálnu finančnú podporu

Väčšinu pomoci zabezpečujú občianske združenia alebo rodičia autistov

Naše ciele

PRIDAJTE SA K NÁM A POMÔŽTE NÁM ICH SPOLOČNE DOSIAHNUŤ
Rozšíriť povedomie o ľuďoch s autizmom
Film zahrnúť do vzdelávacieho systému
Zmeniť prístup spoločnosti k autistom
Vytvoriť iniciatívu k zmene zákonov

Vytvorme spolu

Autizmus je prirodzený” je heslo celého projektu.  Buďme tiež prirodzení. Tak, ako sa správajú autisti, ktorí sa neriadia konvenciami ale svojou podstatou. Tak čo… vystúpime z davu?

O FILME
2020 www.jurko.sk